En kampanjidé åt Sprancher

Under våren 2016 arbetade jag och Ewelina Danielsson med ett examensarbete. Vi båda är väldigt intresserade av marknadsföring och speciellt när det befinner sig på sociala medier, därför valde vi att skriva vårt examensarbete om just detta. För att få ett verkligt scenario kontaktade vi ett företag, Sprancher, för att se om vi kunde hjälpa dem med att nå ut till sin målgrupp.

Nedan syns den slutprodukt vi kom fram till genom arbetet, vilket är ett spel som ska informera om vilken information företaget ger ut när man använder tjänsten. 

 

Videon visar spelet i ett tidigt stadie där vi endast har jobbat med skisser, detta är inte en fullständig slutprodukt och finns därför inte ute att använda.