Praktik | SciVi

Jag har under nio veckor haft en praktikperiod på Science Park i Jönköping och med dem varit med och skapat ett nytt koncept, det så kallade ”Virusteamet”.

Företag vi jobbat med under dessa nio veckorna var:
x Inedu
x Spotlight
x Oyfus
x Kemikalieklok
x Peloton
x Makers JKGP
x Wallinder Scen & Musik

Jag har under dessa veckor producerat logotyper, mockups av hemsidor, copy, fotografier, filmer samt grafiska profiler.

SciVi

Virusteamet bestod av sju studenter, varav fyra var programmerare och tre designers. Tillsammmans skapade vi en inhouse-byrå som hjälpte nystartade företag med allt från hemsidor och logotyper till brevmallar och grafiska profiler. Vi fick även skapa en profil åt oss själva och vi gjorde detta genom att skapa en logotyp, hemsida och Instagram-profil.